Hình ảnh phối cảnh dự án căn hộ Feliza Quận 9 đường Dương Đình Hội Chủ đầu tư Khang Điền
Hình ảnh phối cảnh dự án căn hộ Feliza Quận 9 đường Dương Đình Hội Chủ đầu tư Khang Điền
Trạng thái:
Đã hoàn thành
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
Số tầng:
Số căn:
15
Quy mô:
3.376 m2
Mật độ xây dựng:
37%
Loại: Trạng thái:Đã hoàn thành
Số Block: Số tầng:
Quy mô: 3.376 m2 Mật độ xây dựng:37%
Số căn hộ:15 Ngày hoàn thành:
Loại:
Trạng thái:Đã hoàn thành
Số Block:
Số tầng:
Quy mô: 3.376 m2
Mật độ xây dựng:37%
Số căn hộ:15
Ngày hoàn thành:
2