Phối cảnh dự án căn hộ Estella Heights quận 2
Tiện ích căn hộ Estella Heights quận 2
Tiện ích căn hộ Estella Heights quận 2
Tiện ích căn hộ Estella Heights quận 2
Tiện ích căn hộ Estella Heights quận 2
Tiện ích căn hộ Estella Heights quận 2
Tiện ích căn hộ Estella Heights quận 2
Tiện ích căn hộ Estella Heights quận 2
Tiện ích căn hộ Estella Heights quận 2
Nội thất căn hộ Estella Heights quận 2
Nội thất căn hộ Estella Heights quận 2
Nội thất căn hộ Estella Heights quận 2
Nội thất căn hộ Estella Heights quận 2
Tiện ích căn hộ Estella Heights quận 2
Trạng thái:
Đã hoàn thành
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
4
Số tầng:
34
Số căn:
872
Quy mô:
25,400 m²
Mật độ xây dựng:
28.5%
Chủ đầu tư: Tập đoàn bất động sản Keppel Land (Keppel Land) và Công ty Cổ phần Bất động sản Tiến Phước
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đã hoàn thành
Số Block:4 Số tầng:34
Quy mô: 25,400 m² Mật độ xây dựng: 28.5%
Số căn hộ:872 Ngày hoàn thành:
Chủ đầu tư: Tập đoàn bất động sản Keppel Land (Keppel Land) và Công ty Cổ phần Bất động sản Tiến Phước
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đã hoàn thành
Số Block:4
Số tầng:34
Quy mô: 25,400 m²
Mật độ xây dựng: 28.5%
Số căn hộ:872
Ngày hoàn thành:
2