Phối cảnh dự án khu biệt thự Chateau Quận 7
Phối cảnh dự án khu biệt thự Chateau Quận 7
Vị trí dự án khu biệt thự Chateau Quận 7
Tiện ích khu biệt thự Chateau Quận 7
Tiện ích khu biệt thự Chateau Quận 7
Tiện ích khu biệt thự Chateau Quận 7
Tiện ích khu biệt thự Chateau Quận 7
Tiện ích khu biệt thự Chateau Quận 7
Tiện ích khu biệt thự Chateau Quận 7
Tiện ích khu biệt thự Chateau Quận 7
Mặt bằng khu biệt thự Chateau Quận 7
Tiến độ dự án khu biệt thự Chateau Quận 7
Nội thất khu biệt thự Chateau Quận 7
Nội thất khu biệt thự Chateau Quận 7
Nội thất khu biệt thự Chateau Quận 7
Nội thất khu biệt thự Chateau Quận 7
Nội thất khu biệt thự Chateau Quận 7
Nội thất khu biệt thự Chateau Quận 7
Trạng thái:
Đã hoàn thành
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
Số tầng:
Số căn:
131
Quy mô:
116.000m2
Mật độ xây dựng:
20%
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng
Loại: Biệt thự Trạng thái:Đã hoàn thành
Số Block: Số tầng:
Quy mô:116.000m2 Mật độ xây dựng:20%
Số căn hộ:131 Ngày hoàn thành:
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng
Loại: Biệt thự
Trạng thái:Đã hoàn thành
Số Block:
Số tầng:
Quy mô:116.000m2
Mật độ xây dựng:20%
Số căn hộ:131
Ngày hoàn thành:
2