Thiết kế dự án Cát Vân Resort
Tiện ích dự án Cát Vân Resort
Thiết kế dự án Cát Vân Resort
Thiết kế dự án Cát Vân Resort
Thiết kế dự án Cát Vân Resort
Thiết kế dự án Cát Vân Resort
Trạng thái:
Đã hoàn thành
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
Số tầng:
Số căn:
Quy mô:
15.9 ha
Mật độ xây dựng:
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Hải Dương Vina
Loại: Biệt thự Trạng thái:Đã hoàn thành
Số Block: Số tầng:
Quy mô:15.9 ha Mật độ xây dựng:
Số căn hộ: Ngày hoàn thành:
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Hải Dương Vina
Loại: Biệt thự
Trạng thái:Đã hoàn thành
Số Block:
Số tầng:
Quy mô:15.9 ha
Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:
Ngày hoàn thành:
2