Phối cảnh dự án căn hộ Universe Complex Quận Bình Tân
Phối cảnh dự án căn hộ Universe Complex Quận Bình Tân
Phối cảnh dự án căn hộ Universe Complex Quận Bình Tân
Tiện ích dự án căn hộ Universe Complex Quận Bình Tân
Tiện ích dự án căn hộ Universe Complex Quận Bình Tân
Tiện ích dự án căn hộ Universe Complex Quận Bình Tân
Tiện ích dự án căn hộ Universe Complex Quận Bình Tân
Mặt bằng dự án căn hộ Universe Complex Quận Bình Tân
Nội thất căn hộ chung cư Universe Complex Quận Bình Tân
Nội thất căn hộ chung cư Universe Complex Quận Bình Tân
Nội thất căn hộ chung cư Universe Complex Quận Bình Tân
Nội thất căn hộ chung cư Universe Complex Quận Bình Tân
Trạng thái:
Đang xây dựng
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
4
Số tầng:
20
Số căn:
2580
Quy mô:
34.724,5 m2
Mật độ xây dựng:
23,6%
Chủ đầu tư: Hoa Lâm Group
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang xây dựng
Số Block:4 Số tầng:20
Quy mô:34.724,5 m2 Mật độ xây dựng:23,6%
Số căn hộ:2580 Ngày hoàn thành:
Chủ đầu tư: Hoa Lâm Group
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang xây dựng
Số Block:4
Số tầng:20
Quy mô:34.724,5 m2
Mật độ xây dựng:23,6%
Số căn hộ:2580
Ngày hoàn thành:
2