Phối cảnh dự án căn hộ The Standard Bình Dương
Phối cảnh dự án căn hộ The Standard Bình Dương
Phối cảnh dự án căn hộ The Standard Bình Dương
Vị trí dự án căn hộ The Standard Bình Dương
Mặt bằng dự án căn hộ The Standard Bình Dương
Mặt bằng dự án căn hộ The Standard Bình Dương
Mặt bằng dự án căn hộ The Standard Bình Dương
Tiện ích dự án căn hộ The Standard Bình Dương
Tiện ích dự án căn hộ The Standard Bình Dương
Tiện ích dự án căn hộ The Standard Bình Dương
Tiện ích dự án căn hộ The Standard Bình Dương
Tiện ích dự án căn hộ The Standard Bình Dương
Tiện ích dự án căn hộ The Standard Bình Dương
Nội thất căn hộ The Standard Bình Dương
Nội thất căn hộ The Standard Bình Dương
Nội thất căn hộ The Standard Bình Dương
Trạng thái:
Đang xây dựng
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
Số tầng:
Số căn:
374
Quy mô:
6,93 ha
Mật độ xây dựng:
36,8%
Chủ đầu tư: An Gia Investment
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang xây dựng
Số Block: Số tầng:
Quy mô:6,93 ha Mật độ xây dựng:36,8%
Số căn hộ:374 Ngày hoàn thành:
Chủ đầu tư: An Gia Investment
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang xây dựng
Số Block:
Số tầng:
Quy mô:6,93 ha
Mật độ xây dựng:36,8%
Số căn hộ:374
Ngày hoàn thành:
2