Phối cảnh dự án căn hộ The Pegasuite 3 Quận 7
Phối cảnh dự án căn hộ The Pegasuite 3 Quận 7
Phối cảnh dự án căn hộ The Pegasuite 3 Quận 7
Vị trí dự án căn hộ The Pegasuite 3 Quận 7
Tiện ích dự án căn hộ The Pegasuite 3 Quận 7
Tiện ích dự án căn hộ The Pegasuite 3 Quận 7
Tiện ích dự án căn hộ The Pegasuite 3 Quận 7
Tiện ích dự án căn hộ The Pegasuite 3 Quận 7
Tiện ích dự án căn hộ The Pegasuite 3 Quận 7
Nội thất căn hộ chung cư The Pegasuite 3 Quận 7
Nội thất căn hộ chung cư The Pegasuite 3 Quận 7
Nội thất căn hộ chung cư The Pegasuite 3 Quận 7
Nội thất căn hộ chung cư The Pegasuite 3 Quận 7
Nội thất căn hộ chung cư The Pegasuite 3 Quận 7
Nội thất căn hộ chung cư The Pegasuite 3 Quận 7
Trạng thái:
Đang xây dựng
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
2
Số tầng:
45
Số căn:
2280
Quy mô:
30,198m2
Mật độ xây dựng:
55%
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần đầu tư Phương Việt (PVInvest)
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang xây dựng
Số Block:2 Số tầng:45
Quy mô:30,198m2 Mật độ xây dựng:55%
Số căn hộ:2280 Ngày hoàn thành:
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần đầu tư Phương Việt (PVInvest)
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang xây dựng
Số Block:2
Số tầng:45
Quy mô:30,198m2
Mật độ xây dựng:55%
Số căn hộ:2280
Ngày hoàn thành:
2