Phối cảnh dự án căn hộ River Panorama Quận 7
Phối cảnh dự án căn hộ River Panorama Quận 7
Phối cảnh dự án căn hộ River Panorama Quận 7
Vị trí dự án căn hộ River Panorama Quận 7
Tiện ích dự án căn hộ River Panorama Quận 7
Tiện ích dự án căn hộ River Panorama Quận 7
Tiện ích dự án căn hộ River Panorama Quận 7
Tiện ích dự án căn hộ River Panorama Quận 7
Tiện ích dự án căn hộ River Panorama Quận 7
Tiện ích dự án căn hộ River Panorama Quận 7
Tiện ích dự án căn hộ River Panorama Quận 7
Trạng thái:
Đã hoàn thành
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
5
Số tầng:
35
Số căn:
982
Quy mô:
63.000m2
Mật độ xây dựng:
39%
Chủ đầu tư: An Gia Investment
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đã hoàn thành
Số Block:5 Số tầng:35
Quy mô:63.000m2 Mật độ xây dựng:39%
Số căn hộ:982 Ngày hoàn thành:
Chủ đầu tư: An Gia Investment
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đã hoàn thành
Số Block:5
Số tầng:35
Quy mô:63.000m2
Mật độ xây dựng:39%
Số căn hộ:982
Ngày hoàn thành:
2