Phối cảnh dự án căn hộ One Alpha Riverside Quận 1
Phối cảnh dự án căn hộ One Alpha Riverside Quận 1
Vị trí dự án căn hộ One Alpha Riverside Quận 1
Tiện ích dự án căn hộ One Alpha Riverside Quận 1
Tiện ích dự án căn hộ One Alpha Riverside Quận 1
Tiện ích dự án căn hộ One Alpha Riverside Quận 1
Mặt bằng dự án căn hộ One Alpha Riverside Quận 1
Mặt bằng dự án căn hộ One Alpha Riverside Quận 1
Tiến độ dự án căn hộ One Alpha Riverside Quận 1
Nội thất căn hộ chung cư One Alpha Riverside Quận 1
Nội thất căn hộ chung cư One Alpha Riverside Quận 1
Nội thất căn hộ chung cư One Alpha Riverside Quận 1
Trạng thái:
Đã hoàn thành
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
5
Số tầng:
46
Số căn:
407
Quy mô:
32.590m2
Mật độ xây dựng:
18,6%
Chủ đầu tư: Alpha King
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đã hoàn thành
Số Block:5 Số tầng:46
Quy mô:32.590m2 Mật độ xây dựng:18,6%
Số căn hộ:407 Ngày hoàn thành:
Chủ đầu tư: Alpha King
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đã hoàn thành
Số Block:5
Số tầng:46
Quy mô:32.590m2
Mật độ xây dựng:18,6%
Số căn hộ:407
Ngày hoàn thành:
2