Phối cảnh dự án căn hộ Hoàng Quốc Việt Quận 7
Phối cảnh dự án căn hộ Hoàng Quốc Việt Quận 7
Vị trí dự án căn hộ Hoàng Quốc Việt Quận 7
Tiện ích dự án căn hộ Hoàng Quốc Việt Quận 7
Tiện ích dự án căn hộ Hoàng Quốc Việt Quận 7
Tiện ích dự án căn hộ Hoàng Quốc Việt Quận 7
Nội thất căn hộ chung cư Hoàng Quốc Việt Quận 7
Nội thất căn hộ chung cư Hoàng Quốc Việt Quận 7
Nội thất căn hộ chung cư Hoàng Quốc Việt Quận 7
Nội thất căn hộ chung cư Hoàng Quốc Việt Quận 7
Nội thất căn hộ chung cư Hoàng Quốc Việt Quận 7
Nội thất căn hộ chung cư Hoàng Quốc Việt Quận 7
Nội thất căn hộ chung cư Hoàng Quốc Việt Quận 7
Trạng thái:
Đã hoàn thành
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
1
Số tầng:
17
Số căn:
105
Quy mô:
1.366m2
Mật độ xây dựng:
50%
Chủ đầu tư: Vạn Phát Hưng
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đã hoàn thành
Số Block:1 Số tầng:17
Quy mô:1.366m2 Mật độ xây dựng:50%
Số căn hộ:105 Ngày hoàn thành:
Chủ đầu tư: Vạn Phát Hưng
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đã hoàn thành
Số Block:1
Số tầng:17
Quy mô:1.366m2
Mật độ xây dựng:50%
Số căn hộ:105
Ngày hoàn thành:
2