Phối cảnh dự án căn hộ Ehome 5 The Bridgeview Quận 7
Phối cảnh dự án căn hộ Ehome 5 The Bridgeview Quận 7
Phối cảnh dự án căn hộ Ehome 5 The Bridgeview Quận 7
Vị trí dự án căn hộ Ehome 5 The Bridgeview Quận 7
Tiện ích dự án căn hộ Ehome 5 The Bridgeview Quận 7
Tiện ích dự án căn hộ Ehome 5 The Bridgeview Quận 7
Tiện ích dự án căn hộ Ehome 5 The Bridgeview Quận 7
Nội thất căn hộ chung cư Ehome 5 The Bridgeview Quận 7
Nội thất căn hộ chung cư Ehome 5 The Bridgeview Quận 7
Nội thất căn hộ chung cư Ehome 5 The Bridgeview Quận 7
Nội thất căn hộ chung cư Ehome 5 The Bridgeview Quận 7
Nội thất căn hộ chung cư Ehome 5 The Bridgeview Quận 7
Nội thất căn hộ chung cư Ehome 5 The Bridgeview Quận 7
Nội thất căn hộ chung cư Ehome 5 The Bridgeview Quận 7
Trạng thái:
Đã hoàn thành
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
2
Số tầng:
17
Số căn:
592
Quy mô:
20.158m2
Mật độ xây dựng:
36%
Chủ đầu tư: Nam Long
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đã hoàn thành
Số Block:2 Số tầng:17
Quy mô:20.158m2 Mật độ xây dựng:36%
Số căn hộ:592 Ngày hoàn thành:
Chủ đầu tư: Nam Long
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đã hoàn thành
Số Block:2
Số tầng:17
Quy mô:20.158m2
Mật độ xây dựng:36%
Số căn hộ:592
Ngày hoàn thành:
2