Phối cảnh dự án căn hộ Urban Hill Quận 7
Phối cảnh dự án căn hộ Urban Hill Quận 7
Vị trí dự án căn hộ Urban Hill Quận 7
Phối cảnh dự án căn hộ Urban Hill Quận 7
Tiện ích căn hộ chung cư Urban Hill Quận 7
Tiện ích căn hộ chung cư Urban Hill Quận 7
Tiện ích căn hộ chung cư Urban Hill Quận 7
Tiện ích căn hộ chung cư Urban Hill Quận 7
Tiện ích căn hộ chung cư Urban Hill Quận 7
Tiện ích căn hộ chung cư Urban Hill Quận 7
Mặt bằng dự án căn hộ chung cư Urban Hill Quận 7
Nội thất căn hộ chung cư Urban Hill Quận 7
Nội thất căn hộ chung cư Urban Hill Quận 7
Nội thất căn hộ chung cư Urban Hill Quận 7
Nội thất căn hộ chung cư Urban Hill Quận 7
Nội thất căn hộ chung cư Urban Hill Quận 7
Nội thất căn hộ chung cư Urban Hill Quận 7
Trạng thái:
Đã hoàn thành
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
2
Số tầng:
13
Số căn:
164
Quy mô:
4.647,20 m2
Mật độ xây dựng:
56,10%
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đã hoàn thành
Số Block:2 Số tầng:13
Quy mô:4.647,20 m2 Mật độ xây dựng:56,10%
Số căn hộ:164 Ngày hoàn thành:
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đã hoàn thành
Số Block:2
Số tầng:13
Quy mô:4.647,20 m2
Mật độ xây dựng:56,10%
Số căn hộ:164
Ngày hoàn thành:
2