Phối cảnh dự án căn hộ Sky 89 Quận 7
Phối cảnh dự án căn hộ Sky 89 Quận 7
Phối cảnh dự án căn hộ Sky 89 Quận 7
Vị trí dự án căn hộ Sky 89 Quận 7
Tiện ích dự án căn hộ chung cư Sky 89 Quận 7
Tiện ích dự án căn hộ chung cư Sky 89 Quận 7
Tiện ích dự án căn hộ chung cư Sky 89 Quận 7
Tiện ích dự án căn hộ chung cư Sky 89 Quận 7
Tiện ích dự án căn hộ chung cư Sky 89 Quận 7
Tiện ích dự án căn hộ chung cư Sky 89 Quận 7
Nội thất căn hộ chung cư Sky 89 Quận 7
Nội thất căn hộ chung cư Sky 89 Quận 7
Nội thất căn hộ chung cư Sky 89 Quận 7
Nội thất căn hộ chung cư Sky 89 Quận 7
Nội thất căn hộ chung cư Sky 89 Quận 7
Mặt bằng dự án căn hộ Sky 89 Quận 7
Mặt bằng dự án căn hộ Sky 89 Quận 7
Trạng thái:
Đã hoàn thành
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
1
Số tầng:
35
Số căn:
430
Quy mô:
43,823m2
Mật độ xây dựng:
23%
Chủ đầu tư: An Gia Group & Creed Group
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đã hoàn thành
Số Block:1 Số tầng:35
Quy mô:43,823m2 Mật độ xây dựng:23%
Số căn hộ:430 Ngày hoàn thành:
Chủ đầu tư: An Gia Group & Creed Group
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đã hoàn thành
Số Block:1
Số tầng:35
Quy mô:43,823m2
Mật độ xây dựng:23%
Số căn hộ:430
Ngày hoàn thành:
2