Phối cảnh dự án căn hộ Lux Riverview Quận 7
Phối cảnh dự án căn hộ Lux Riverview Quận 7
Phối cảnh dự án căn hộ Lux Riverview Quận 7
Vị trí dự án căn hộ Lux Riverview Quận 7
Tiện ích dự án căn hộ Lux Riverview Quận 7
Tiện ích dự án căn hộ Lux Riverview Quận 7
Tiện ích dự án căn hộ Lux Riverview Quận 7
Tiện ích dự án căn hộ Lux Riverview Quận 7
Tiện ích dự án căn hộ Lux Riverview Quận 7
Nội thất căn hộ chung cư Lux Riverview Quận 7
Nội thất căn hộ chung cư Lux Riverview Quận 7
Nội thất căn hộ chung cư Lux Riverview Quận 7
Nội thất căn hộ chung cư Lux Riverview Quận 7
Nội thất căn hộ chung cư Lux Riverview Quận 7
Nội thất căn hộ chung cư Lux Riverview Quận 7
Nội thất căn hộ chung cư Lux Riverview Quận 7
Trạng thái:
Đang xây dựng
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
3
Số tầng:
25
Số căn:
769
Quy mô:
9.121m2
Mật độ xây dựng:
38%
Chủ đầu tư: Đất Xanh Group
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang xây dựng
Số Block:3 Số tầng:25
Quy mô: 9.121m2 Mật độ xây dựng:38%
Số căn hộ:769 Ngày hoàn thành:
Chủ đầu tư: Đất Xanh Group
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang xây dựng
Số Block:3
Số tầng:25
Quy mô: 9.121m2
Mật độ xây dựng:38%
Số căn hộ:769
Ngày hoàn thành:
2