Phối cảnh dự án căn hộ Florita Quận 7
Phối cảnh dự án căn hộ Florita Quận 7
Phối cảnh dự án căn hộ Florita Quận 7
Vị trí dự án căn hộ Florita Quận 7
Tiện ích căn hộ chung cư Florita Quận 7
Tiện ích căn hộ chung cư Florita Quận 7
Tiện ích căn hộ chung cư Florita Quận 7
Tiện ích căn hộ chung cư Florita Quận 7
Tiện ích căn hộ chung cư Florita Quận 7
Tiện ích căn hộ chung cư Florita Quận 7
Mặt bằng dự án căn hộ Florita Quận 7
Mặt bằng dự án căn hộ Florita Quận 7
Mặt bằng dự án căn hộ Florita Quận 7
Nội thất căn hộ chung cư Florita Quận 7
Nội thất căn hộ chung cư Florita Quận 7
Nội thất căn hộ chung cư Florita Quận 7
Trạng thái:
Đã hoàn thành
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
4
Số tầng:
19
Số căn:
570
Quy mô:
10.451,5m2
Mật độ xây dựng:
40%
Chủ đầu tư: Đức Khải
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đã hoàn thành
Số Block:4 Số tầng:19
Quy mô:10.451,5m2 Mật độ xây dựng:40%
Số căn hộ:570 Ngày hoàn thành:
Chủ đầu tư: Đức Khải
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đã hoàn thành
Số Block:4
Số tầng:19
Quy mô:10.451,5m2
Mật độ xây dựng:40%
Số căn hộ:570
Ngày hoàn thành:
2