Phối cảnh dự án căn hộ D Homme Quận 6
Phối cảnh dự án căn hộ D Homme Quận 6
Phối cảnh dự án căn hộ D Homme Quận 6
Vị trí dự án căn hộ D Homme Quận 6
Tiện ích dự án căn hộ D Homme Quận 6
Tiện ích dự án căn hộ D Homme Quận 6
Tiện ích dự án căn hộ D Homme Quận 6
Mặt bằng dự án căn hộ D Homme Quận 6
Nội thất căn hộ chung cư D Homme Quận 6
Nội thất căn hộ chung cư D Homme Quận 6
Nội thất căn hộ chung cư D Homme Quận 6
Nội thất căn hộ chung cư D Homme Quận 6
Nội thất căn hộ chung cư D Homme Quận 6
Nội thất căn hộ chung cư D Homme Quận 6
Nội thất căn hộ chung cư D Homme Quận 6
Trạng thái:
Đang xây dựng
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
1
Số tầng:
30
Số căn:
437
Quy mô:
5.624,4m2
Mật độ xây dựng:
41,5%
Chủ đầu tư: DHA Corporation
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang xây dựng
Số Block:1 Số tầng:30
Quy mô:5.624,4m2 Mật độ xây dựng:41,5%
Số căn hộ:437 Ngày hoàn thành:
Chủ đầu tư: DHA Corporation
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang xây dựng
Số Block:1
Số tầng:30
Quy mô:5.624,4m2
Mật độ xây dựng:41,5%
Số căn hộ:437
Ngày hoàn thành:
2