Phối cảnh dự án căn hộ Clarita Quận 2
Phối cảnh dự án căn hộ Clarita Quận 2
Phối cảnh dự án căn hộ Clarita Quận 2
Tiện ích dự án căn hộ Clarita Quận 2
Tiện ích dự án căn hộ Clarita Quận 2
Tiện ích dự án căn hộ Clarita Quận 2
Tiện ích dự án căn hộ Clarita Quận 2
Tiện ích dự án căn hộ Clarita Quận 2
Tiện ích dự án căn hộ Clarita Quận 2
Nội thất căn hộ Clarita Quận 2
Nội thất căn hộ Clarita Quận 2
Nội thất căn hộ Clarita Quận 2
Trạng thái:
Đang xây dựng
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
Số tầng:
Số căn:
159
Quy mô:
5,8 ha
Mật độ xây dựng:
30%
Chủ đầu tư: Tập đoàn Khang Điền
Loại: Biệt thự Trạng thái:Đang xây dựng
Số Block: Số tầng:
Quy mô:5,8 ha Mật độ xây dựng:30%
Số căn hộ:159 Ngày hoàn thành:
Chủ đầu tư: Tập đoàn Khang Điền
Loại: Biệt thự
Trạng thái:Đang xây dựng
Số Block:
Số tầng:
Quy mô:5,8 ha
Mật độ xây dựng:30%
Số căn hộ:159
Ngày hoàn thành:
2