Phối cảnh dự án căn hộ Astral City Bình Dương
Phối cảnh dự án căn hộ Astral City Bình Dương
Phối cảnh dự án căn hộ Astral City Bình Dương
Vị trí dự án căn hộ Astral City Bình Dương
Tiện ích dự án căn hộ Astral City Bình Dương
Tiện ích dự án căn hộ Astral City Bình Dương
Tiện ích dự án căn hộ Astral City Bình Dương
Tiện ích dự án căn hộ Astral City Bình Dương
Tiện ích dự án căn hộ Astral City Bình Dương
Tiện ích dự án căn hộ Astral City Bình Dương
Nội thất căn hộ chung cư Astral City Bình Dương
Nội thất căn hộ chung cư Astral City Bình Dương
Nội thất căn hộ chung cư Astral City Bình Dương
Nội thất căn hộ chung cư Astral City Bình Dương
Nội thất căn hộ chung cư Astral City Bình Dương
Trạng thái:
Đang xây dựng
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
8
Số tầng:
40
Số căn:
4.712
Quy mô:
3.7 ha
Mật độ xây dựng:
43.7%
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang xây dựng
Số Block:8 Số tầng:40
Quy mô:3.7 ha Mật độ xây dựng:43.7%
Số căn hộ:4.712 Ngày hoàn thành:
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang xây dựng
Số Block:8
Số tầng:40
Quy mô:3.7 ha
Mật độ xây dựng:43.7%
Số căn hộ:4.712
Ngày hoàn thành:
2