Phối cảnh dự án căn hộ Aio City Quận Bình Tân
Phối cảnh dự án căn hộ Aio City Quận Bình Tân
Phối cảnh dự án căn hộ Aio City Quận Bình Tân
Vị trí dự án căn hộ Aio City Quận Bình Tân
Tiện ích dự án căn hộ Aio City Quận Bình Tân
Tiện ích dự án căn hộ Aio City Quận Bình Tân
Tiện ích dự án căn hộ Aio City Quận Bình Tân
Tiện ích dự án căn hộ Aio City Quận Bình Tân
Tiện ích dự án căn hộ Aio City Quận Bình Tân
Tiện ích dự án căn hộ Aio City Quận Bình Tân
Tiện ích dự án căn hộ Aio City Quận Bình Tân
Trạng thái:
Đang xây dựng
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
4
Số tầng:
28
Số căn:
2060
Quy mô:
24.000m2
Mật độ xây dựng:
23,6%
Chủ đầu tư: Hoa Lâm Group
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang xây dựng
Số Block:4 Số tầng:28
Quy mô:24.000m2 Mật độ xây dựng:23,6%
Số căn hộ:2060 Ngày hoàn thành:
Chủ đầu tư: Hoa Lâm Group
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang xây dựng
Số Block:4
Số tầng:28
Quy mô:24.000m2
Mật độ xây dựng:23,6%
Số căn hộ:2060
Ngày hoàn thành:
2