Phối cảnh dự án căn hộ Babylon Garden Phú Mỹ Hưng Quận 7
Phối cảnh dự án căn hộ Babylon Garden Phú Mỹ Hưng Quận 7
Vị trí dự án căn hộ Babylon Garden Phú Mỹ Hưng Quận 7
Tiện ích căn hộ chung cư Babylon Garden Phú Mỹ Hưng Quận 7
Tiện ích căn hộ chung cư Babylon Garden Phú Mỹ Hưng Quận 7
Tiện ích căn hộ chung cư Babylon Garden Phú Mỹ Hưng Quận 7
Tiện ích căn hộ chung cư Babylon Garden Phú Mỹ Hưng Quận 7
Thiết kế căn hộ chung cư Babylon Garden Phú Mỹ Hưng Quận 7
Thiết kế căn hộ chung cư Babylon Garden Phú Mỹ Hưng Quận 7
Thiết kế căn hộ chung cư Babylon Garden Phú Mỹ Hưng Quận 7
Nội thất căn hộ chung cư Babylon Garden Phú Mỹ Hưng Quận 7
Nội thất căn hộ chung cư Babylon Garden Phú Mỹ Hưng Quận 7
Trạng thái:
Đang xây dựng
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
6
Số tầng:
Số căn:
Quy mô:
50.256,1m2
Mật độ xây dựng:
40 - 43%
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Phú Mỹ Hưng
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang xây dựng
Số Block:6 Số tầng:
Quy mô:50.256,1m2 Mật độ xây dựng:40 - 43%
Số căn hộ: Ngày hoàn thành:
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Phú Mỹ Hưng
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang xây dựng
Số Block:6
Số tầng:
Quy mô:50.256,1m2
Mật độ xây dựng:40 - 43%
Số căn hộ:
Ngày hoàn thành:
2