DREAM HOME RIVERSIDE QUẬN 8 - THÔNG TIN MỚI NHẤT

Trang chủ 

› Dự án 

› TP. Hồ Chí Minh 

› Quận 8

Trạng thái:
Đang xây dựng
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
6
Số tầng:
25
Số căn:
2000
Quy mô:
10.000m2
Mật độ xây dựng:
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang xây dựng
Số Block:6 Số tầng:25
Quy mô:10.000m2 Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:2000 Ngày hoàn thành:
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang xây dựng
Số Block:6
Số tầng:25
Quy mô:10.000m2
Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:2000
Ngày hoàn thành:
2