DIAMOND RIVERSIDE RESORT

Trang chủ 

› Dự án 

Tổng quan dự án căn hộ Diamond Riverside Quận 2
Tổng quan dự án căn hộ Diamond Riverside Quận 2
Thiết kế dự án căn hộ Diamond Riverside Quận 2
Nội thất dự án căn hộ Diamond Riverside Quận 2
Tiện ích dự án căn hộ Diamond Riverside Quận 2
Tiện ích dự án căn hộ Diamond Riverside Quận 2
Tiện ích dự án căn hộ Diamond Riverside Quận 2
Trạng thái:
Đang xây dựng
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
4
Số tầng:
29
Số căn:
1668
Quy mô:
177.753,46 m2
Mật độ xây dựng:
35 %
Chủ đầu tư: 577 GROUP
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang xây dựng
Số Block:4 Số tầng:29
Quy mô:177.753,46 m2 Mật độ xây dựng: 35 %
Số căn hộ:1668 Ngày hoàn thành:
Chủ đầu tư: 577 GROUP
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang xây dựng
Số Block:4
Số tầng:29
Quy mô:177.753,46 m2
Mật độ xây dựng: 35 %
Số căn hộ:1668
Ngày hoàn thành:
2