DIAMOND LOTUS RIVERSIDE QUẬN 8 - THÔNG TIN MỚI NHẤT

Trang chủ 

› Dự án 

› TP. Hồ Chí Minh 

› Quận 8

Trạng thái:
Đang xây dựng
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
3
Số tầng:
25
Số căn:
720
Quy mô:
16.800m2
Mật độ xây dựng:
19%
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang xây dựng
Số Block:3 Số tầng:25
Quy mô:16.800m2 Mật độ xây dựng:19%
Số căn hộ:720 Ngày hoàn thành:
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang xây dựng
Số Block:3
Số tầng:25
Quy mô:16.800m2
Mật độ xây dựng:19%
Số căn hộ:720
Ngày hoàn thành:
2