Tổng quan dự án Diamond Lotus Lake View Tân Phú
Tổng quan dự án Diamond Lotus Lake View Tân Phú
Tiện ích dự án DIAMOND LOTUS LAKE VIEW TÂN PHÚ
Nội thất dự án DIAMOND LOTUS LAKE VIEW TÂN PHÚ
Tiện ích dự án DIAMOND LOTUS LAKE VIEW TÂN PHÚ
Thiết kế dự án DIAMOND LOTUS LAKE VIEW TÂN PHÚ
Trạng thái:
Đang xây dựng
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
3
Số tầng:
21
Số căn:
779
Quy mô:
11.459 m2
Mật độ xây dựng:
35%
Chủ đầu tư: Phúc Khang Corporation.
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang xây dựng
Số Block:3 Số tầng:21
Quy mô:11.459 m2 Mật độ xây dựng:35%
Số căn hộ:779 Ngày hoàn thành:
Chủ đầu tư: Phúc Khang Corporation.
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang xây dựng
Số Block:3
Số tầng:21
Quy mô:11.459 m2
Mật độ xây dựng:35%
Số căn hộ:779
Ngày hoàn thành:
2