Upload Image...
Tiện ích căn hộ Define Capitaland Quận 2
Phối cảnh dự án căn hộ Define Capitaland Quận 2
Phối cảnh dự án căn hộ Define Capitaland Quận 2
Vị trí địa chỉ dự án căn hộ Define Capitaland Quận 2
Mặt bằng căn hộ Define Capitaland Quận 2
Mặt bằng căn hộ Define Capitaland Quận 2
Thiết kế căn hộ Define Capitaland Quận 2
Thiết kế căn hộ Define Capitaland Quận 2
Thiết kế căn hộ Define Capitaland Quận 2
Thiết kế căn hộ Define Capitaland Quận 2
Thiết kế căn hộ Define Capitaland Quận 2
Thiết kế căn hộ Define Capitaland Quận 2
Thiết kế căn hộ Define Capitaland Quận 2
Tiện ích căn hộ Define Capitaland Quận 2
Tiện ích căn hộ Define Capitaland Quận 2
Tiện ích căn hộ Define Capitaland Quận 2
Tiện ích căn hộ Define Capitaland Quận 2
Tiện ích căn hộ Define Capitaland Quận 2
Tiện ích căn hộ Define Capitaland Quận 2
Trạng thái:
Đang xây dựng
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
1
Số tầng:
24
Số căn:
88
Quy mô:
4000 m2
Mật độ xây dựng:
Chủ đầu tư: CapitaLand
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang xây dựng
Số Block:1 Số tầng:24
Quy mô:4000 m2 Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:88 Ngày hoàn thành:
Chủ đầu tư: CapitaLand
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang xây dựng
Số Block:1
Số tầng:24
Quy mô:4000 m2
Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:88
Ngày hoàn thành:
2