Tổng quan dự án căn hộ De Capella Quận 2
Tổng quan dự án căn hộ De Capella Quận 2
Thiết kế dự án căn hộ De Capella Quận 2
Nội thất dự án căn hộ De Capella Quận 2
Tiện ích dự án căn hộ De Capella Quận 2
Tiện ích dự án căn hộ De Capella Quận 2
Tiện ích dự án căn hộ De Capella Quận 2
Trạng thái:
Đang xây dựng
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
2
Số tầng:
22
Số căn:
380
Quy mô:
4.685 m2
Mật độ xây dựng:
35%
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc Cường
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang xây dựng
Số Block:2 Số tầng:22
Quy mô:4.685 m2 Mật độ xây dựng:35%
Số căn hộ:380 Ngày hoàn thành:
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc Cường
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang xây dựng
Số Block:2
Số tầng:22
Quy mô:4.685 m2
Mật độ xây dựng:35%
Số căn hộ:380
Ngày hoàn thành:
2