Phối cảnh dự án căn hộ De Capella Quận 2
Phối cảnh dự án căn hộ De Capella Quận 2
Phối cảnh dự án căn hộ De Capella Quận 2
Tiến độ dự án căn hộ De Capella Quận 2
Tiện ích căn hộ De Capella Quận 2
Tiện ích căn hộ De Capella Quận 2
Tiện ích căn hộ De Capella Quận 2
Nội thất căn hộ De Capella Quận 2
Nội thất căn hộ De Capella Quận 2
Nội thất căn hộ De Capella Quận 2
Trạng thái:
Đã hoàn thành
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
2
Số tầng:
22
Số căn:
380
Quy mô:
4.685 m2
Mật độ xây dựng:
35%
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc Cường Gia Lai
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đã hoàn thành
Số Block:2 Số tầng:22
Quy mô: 4.685 m2 Mật độ xây dựng:35%
Số căn hộ:380 Ngày hoàn thành:
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc Cường Gia Lai
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đã hoàn thành
Số Block:2
Số tầng:22
Quy mô: 4.685 m2
Mật độ xây dựng:35%
Số căn hộ:380
Ngày hoàn thành:
2