Phối cảnh dự án nhà phố D2eight Capitaland Quận 2
Phối cảnh dự án nhà phố D2eight Capitaland Quận 2
Phối cảnh dự án nhà phố D2eight Capitaland Quận 2
Phối cảnh dự án nhà phố D2eight Capitaland Quận 2
Phối cảnh dự án nhà phố D2eight Capitaland Quận 2
Phối cảnh dự án nhà phố D2eight Capitaland Quận 2
Vị trí nhà phố D2eight Capitaland Quận 2
Mặt bằng nhà phố D2eight Capitaland Quận 2
Thiết kế nhà phố D2eight Capitaland Quận 2
Mặt bằng nhà phố D2eight Capitaland Quận 2
Mặt bằng nhà phố D2eight Capitaland Quận 2
Thiết kế nhà phố D2eight Capitaland Quận 2
Thiết kế nhà phố D2eight Capitaland Quận 2
Nội thất nhà phố D2eight Capitaland Quận 2
Nội thất nhà phố D2eight Capitaland Quận 2
Trạng thái:
Đã hoàn thành
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
Số tầng:
8
Số căn:
28
Quy mô:
3326 m2
Mật độ xây dựng:
Chủ đầu tư: Công ty TNHH CapitaLand – Thiên Đức
Loại: Biệt thự Trạng thái:Đã hoàn thành
Số Block: Số tầng:8
Quy mô:3326 m2 Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:28 Ngày hoàn thành:31/05/2019
Chủ đầu tư: Công ty TNHH CapitaLand – Thiên Đức
Loại: Biệt thự
Trạng thái:Đã hoàn thành
Số Block:
Số tầng:8
Quy mô:3326 m2
Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:28
Ngày hoàn thành:31/05/2019
2