D-VELA HUỲNH TẤN PHÁT QUẬN 7 - THÔNG TIN MỚI NHẤT

Trang chủ 

› Dự án 

› TP. Hồ Chí Minh 

› Quận 7

Trạng thái:
Đã hoàn thành
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
1
Số tầng:
20
Số căn:
200
Quy mô:
2.820m2
Mật độ xây dựng:
39.91%
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đã hoàn thành
Số Block:1 Số tầng:20
Quy mô:2.820m2 Mật độ xây dựng:39.91%
Số căn hộ:200 Ngày hoàn thành:
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đã hoàn thành
Số Block:1
Số tầng:20
Quy mô:2.820m2
Mật độ xây dựng:39.91%
Số căn hộ:200
Ngày hoàn thành:
2