Tổng quan dự án Coco Wonderland Resort Đà Nẵng
Trạng thái:
Đã hoàn thành
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
1
Số tầng:
11
Số căn:
700
Quy mô:
12.008m2
Mật độ xây dựng:
Chủ đầu tư: Tập đoàn Empire Group
Loại: Condotel & Villas Trạng thái:Đã hoàn thành
Số Block:1 Số tầng:11
Quy mô:12.008m2 Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:700 Ngày hoàn thành:
Chủ đầu tư: Tập đoàn Empire Group
Loại: Condotel & Villas
Trạng thái:Đã hoàn thành
Số Block:1
Số tầng:11
Quy mô:12.008m2
Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:700
Ngày hoàn thành:
2