Phối cảnh dự án căn hộ CITISOHO Quận 2
Phối cảnh dự án căn hộ CITISOHO Quận 2
Phối cảnh dự án căn hộ CITISOHO Quận 2
Mặt bằng căn hộ CITISOHO Quận 2
Tiện ích căn hộ CITISOHO Quận 2
Tiện ích căn hộ CITISOHO Quận 2
Tiện ích căn hộ CITISOHO Quận 2
Tiện ích căn hộ CITISOHO Quận 2
Tiện ích căn hộ CITISOHO Quận 2
Tiện ích căn hộ CITISOHO Quận 2
Nội thất căn hộ CITISOHO Quận 2
Nội thất căn hộ CITISOHO Quận 2
Nội thất căn hộ CITISOHO Quận 2
Nội thất căn hộ CITISOHO Quận 2
Nội thất căn hộ CITISOHO Quận 2
Nội thất căn hộ CITISOHO Quận 2
Nội thất căn hộ CITISOHO Quận 2
Nội thất căn hộ CITISOHO Quận 2
Trạng thái:
Đã hoàn thành
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
3
Số tầng:
25
Số căn:
781
Quy mô:
1.2 ha
Mật độ xây dựng:
40%
Chủ đầu tư: Kiến Á
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đã hoàn thành
Số Block:3 Số tầng:25
Quy mô:1.2 ha Mật độ xây dựng: 40%
Số căn hộ:781 Ngày hoàn thành:04/10/2018
Chủ đầu tư: Kiến Á
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đã hoàn thành
Số Block:3
Số tầng:25
Quy mô:1.2 ha
Mật độ xây dựng: 40%
Số căn hộ:781
Ngày hoàn thành:04/10/2018
2