Phối cảnh dự án căn hộ Citihome Quận 2
Phối cảnh dự án căn hộ Citihome Quận 2
Phối cảnh dự án căn hộ Citihome Quận 2
Phối cảnh dự án căn hộ Citihome Quận 2
Thiết kế căn hộ Citihome Quận 2
Thiết kế căn hộ Citihome Quận 2
Thiết kế căn hộ Citihome Quận 2
Thiết kế căn hộ Citihome Quận 2
Nội thất căn hộ Citihome Quận 2
Nội thất căn hộ Citihome Quận 2
Nội thất căn hộ Citihome Quận 2
Nội thất căn hộ Citihome Quận 2
Nội thất căn hộ Citihome Quận 2
Nội thất căn hộ Citihome Quận 2
Tiện ích căn hộ Citihome Quận 2
Tiện ích căn hộ Citihome Quận 2
Tiện ích căn hộ Citihome Quận 2
Trạng thái:
Đã hoàn thành
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
4
Số tầng:
24
Số căn:
750
Quy mô:
15,000 m²
Mật độ xây dựng:
40%
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đã hoàn thành
Số Block:4 Số tầng:24
Quy mô: 15,000 m² Mật độ xây dựng:40%
Số căn hộ:750 Ngày hoàn thành:27/01/2017
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đã hoàn thành
Số Block:4
Số tầng:24
Quy mô: 15,000 m²
Mật độ xây dựng:40%
Số căn hộ:750
Ngày hoàn thành:27/01/2017
2