Phối cảnh dự án căn hộ CITIGRAND Quận 2
Phối cảnh dự án căn hộ CITIGRAND Quận 2
Phối cảnh dự án căn hộ CITIGRAND Quận 2
Mặt bằng căn hộ CITIGRAND Quận 2
Tiện ích căn hộ CITIGRAND Quận 2
Tiện ích căn hộ CITIGRAND Quận 2
Tiện ích căn hộ CITIGRAND Quận 2
Tiện ích căn hộ CITIGRAND Quận 2
Tiện ích căn hộ CITIGRAND Quận 2
Tiện ích căn hộ CITIGRAND Quận 2
Tiện ích căn hộ CITIGRAND Quận 2
Tiện ích căn hộ CITIGRAND Quận 2
Nội thất căn hộ CITIGRAND Quận 2
Nội thất căn hộ CITIGRAND Quận 2
Nội thất căn hộ CITIGRAND Quận 2
Nội thất căn hộ CITIGRAND Quận 2
Trạng thái:
Đã hoàn thành
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
3
Số tầng:
25
Số căn:
667
Quy mô:
18.350 m2
Mật độ xây dựng:
26%
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đầu tư Vĩnh Phú
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đã hoàn thành
Số Block:3 Số tầng:25
Quy mô: 18.350 m2 Mật độ xây dựng:26%
Số căn hộ:667 Ngày hoàn thành:
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đầu tư Vĩnh Phú
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đã hoàn thành
Số Block:3
Số tầng:25
Quy mô: 18.350 m2
Mật độ xây dựng:26%
Số căn hộ:667
Ngày hoàn thành:
2