Phối cảnh dự án căn hộ CitiAlto Quận 2
Phối cảnh dự án căn hộ CitiAlto Quận 2
Phối cảnh dự án căn hộ CitiAlto Quận 2
Phối cảnh dự án căn hộ CitiAlto Quận 2
Vị trí dự án căn hộ CitiAlto Quận 2
Mặt bằng căn hộ CitiAlto Quận 2
Nội thất căn hộ CitiALto Quận 2
Nội thất căn hộ CitiALto Quận 2
Nội thất căn hộ CitiALto Quận 2
Trạng thái:
Đã hoàn thành
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
2
Số tầng:
25
Số căn:
675
Quy mô:
17.000 m2
Mật độ xây dựng:
19%
Chủ đầu tư: Kiến Á Group
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đã hoàn thành
Số Block:2 Số tầng:25
Quy mô:17.000 m2 Mật độ xây dựng:19%
Số căn hộ:675 Ngày hoàn thành:15/09/2021
Chủ đầu tư: Kiến Á Group
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đã hoàn thành
Số Block:2
Số tầng:25
Quy mô:17.000 m2
Mật độ xây dựng:19%
Số căn hộ:675
Ngày hoàn thành:15/09/2021
2