Phối cảnh dự án nhà phố Citi Bella 1 Quận 2
Phối cảnh dự án nhà phố Citi Bella 1 Quận 2
Phối cảnh dự án nhà phố Citi Bella 1 Quận 2
Phối cảnh dự án nhà phố Citi Bella 1 Quận 2
Vị trí địa chỉ dự án nhà phố Citi Bella 1 Quận 2
Mặt bằng nhà phố Citi Bella 1 Quận 2
Mặt bằng nhà phố Citi Bella 1 Quận 2
Thiết kế nhà phố Citi Bella 1 Quận 2
Nội thất nhà
Thiết kế nhà phố Citi Bella 1 Quận 2
Nội thất nhà phố Citi Bella 1 Quận 2
Tiện ích nhà phố Citi Bella 1 Quận 2
Tiện ích nhà phố Citi Bella 1 Quận 2
Tiện ích nhà phố Citi Bella 1 Quận 2
Tiện ích nhà phố Citi Bella 1 Quận 2
Tiện ích nhà phố Citi Bella 1 Quận 2
Tiện ích nhà phố Citi Bella 1 Quận 2
Tiện ích nhà phố Citi Bella 1 Quận 2
Tiện ích nhà phố Citi Bella 1 Quận 2
Trạng thái:
Đã hoàn thành
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
Số tầng:
2
Số căn:
105
Quy mô:
1,4 ha
Mật độ xây dựng:
30%
Chủ đầu tư: Kiến Á Group
Loại: Nhà phố Trạng thái:Đã hoàn thành
Số Block: Số tầng:2
Quy mô:1,4 ha Mật độ xây dựng:30%
Số căn hộ:105 Ngày hoàn thành:07/10/2016
Chủ đầu tư: Kiến Á Group
Loại: Nhà phố
Trạng thái:Đã hoàn thành
Số Block:
Số tầng:2
Quy mô:1,4 ha
Mật độ xây dựng:30%
Số căn hộ:105
Ngày hoàn thành:07/10/2016
2