Hình ảnh phối cảnh dự án căn hộ Chung Cư TDH Phước Long Quận 9 Chủ đầu tư Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức (ThuDuc House)
Tiến độ dự án căn hộ chung cư Chung Cư TDH Phước Long Quận 9 Đường Phuong-phuoc-long-b chủ đầu tư Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức (ThuDuc House)
Phương thức thanh toán dự án căn hộ chung cư Chung Cư TDH Phước Long Quận 9 Đường Phuong-phuoc-long-b chủ đầu tư Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức (ThuDuc House)
Tiện ích dự án căn hộ chung cư Chung Cư TDH Phước Long Quận 9 Đường Phuong-phuoc-long-b chủ đầu tư Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức (ThuDuc House)
Tiện ích dự án căn hộ chung cư Chung Cư TDH Phước Long Quận 9 Đường Phuong-phuoc-long-b chủ đầu tư Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức (ThuDuc House)
Nội thất dự án căn hộ chung cư Chung Cư TDH Phước Long Quận 9 Đường Phuong-phuoc-long-b chủ đầu tư Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức (ThuDuc House)
Trạng thái:
Đã hoàn thành
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
Số tầng:
14
Số căn:
118
Quy mô:
3.573 m2
Mật độ xây dựng:
34.4%
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Daewon - Thủ Đức (DAEWON & THU DUC HOUSE)
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đã hoàn thành
Số Block: Số tầng:14
Quy mô:3.573 m2 Mật độ xây dựng:34.4%
Số căn hộ:118 Ngày hoàn thành:
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Daewon - Thủ Đức (DAEWON & THU DUC HOUSE)
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đã hoàn thành
Số Block:
Số tầng:14
Quy mô:3.573 m2
Mật độ xây dựng:34.4%
Số căn hộ:118
Ngày hoàn thành:
2