CHUNG CƯ BÌNH KHÁNH QUẬN 2

Trang chủ 

› Dự án 

› Quận 2 

Phối cảnh dự án căn hộ Chung cư Bình Khánh Quận 2
Phối cảnh dự án căn hộ Chung cư Bình Khánh Quận 2
Phối cảnh dự án căn hộ Chung cư Bình Khánh Quận 2
Mặt bằng căn hộ Chung cư Bình Khánh Quận 2
Thiết kế căn hộ Chung cư Bình Khánh Quận 2
Thiết kế căn hộ Chung cư Bình Khánh Quận 2
Thiết kế căn hộ Chung cư Bình Khánh Quận 2
Nội thất căn hộ Chung cư Bình Khánh Quận 2
Nội thất căn hộ Chung cư Bình Khánh Quận 2
Nội thất căn hộ Chung cư Bình Khánh Quận 2
Nội thất căn hộ Chung cư Bình Khánh Quận 2
Tiện ích căn hộ Chung cư Bình Khánh Quận 2
Tiện ích căn hộ Chung cư Bình Khánh Quận 2
Tiện ích căn hộ Chung cư Bình Khánh Quận 2
Tiện ích căn hộ Chung cư Bình Khánh Quận 2
Tiện ích căn hộ Chung cư Bình Khánh Quận 2
Trạng thái:
Đã hoàn thành
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
7
Số tầng:
18
Số căn:
1080
Quy mô:
2,36 ha
Mật độ xây dựng:
36%
Chủ đầu tư: Công Ty Cổ Phần Đức Khải
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đã hoàn thành
Số Block:7 Số tầng:18
Quy mô: 2,36 ha Mật độ xây dựng: 36%
Số căn hộ:1080 Ngày hoàn thành:13/08/2014
Chủ đầu tư: Công Ty Cổ Phần Đức Khải
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đã hoàn thành
Số Block:7
Số tầng:18
Quy mô: 2,36 ha
Mật độ xây dựng: 36%
Số căn hộ:1080
Ngày hoàn thành:13/08/2014
2