Phối cảnh dự án chung cư An Phúc quận 2
Nội thất căn hộ chung cư An Phúc quận 2
Nội thất căn hộ chung cư An Phúc quận 2
Nội thất căn hộ chung cư An Phúc quận 2
Nội thất căn hộ chung cư An Phúc quận 2
Trạng thái:
Đã hoàn thành
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
1
Số tầng:
15
Số căn:
Quy mô:
1 khối 15 tầng
Mật độ xây dựng:
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Thương mại Địa ốc Việt (VIETCOMREAL)
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đã hoàn thành
Số Block:1 Số tầng:15
Quy mô:1 khối 15 tầng Mật độ xây dựng:
Số căn hộ: Ngày hoàn thành:
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Thương mại Địa ốc Việt (VIETCOMREAL)
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đã hoàn thành
Số Block:1
Số tầng:15
Quy mô:1 khối 15 tầng
Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:
Ngày hoàn thành:
2