Phối cảnh dự án căn hộ Cherry Apartment Quận 2
Phối cảnh dự án căn hộ Cherry Apartment Quận 2
Phối cảnh dự án căn hộ Cherry Apartment Quận 2
Mặt bằng căn hộ Cherry Apartment Quận 2
Mặt bằng căn hộ Cherry Apartment Quận 2
Thiết kế căn hộ Cherry Apartment Quận 2
Thiết kế căn hộ Cherry Apartment Quận 2
Tiện ích căn hộ Cherry Apartment Quận 2
Trạng thái:
Đã hoàn thành
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
2
Số tầng:
12
Số căn:
99
Quy mô:
19.081m2
Mật độ xây dựng:
29.6%
Chủ đầu tư: Công ty địa ốc Hoàng Quân
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đã hoàn thành
Số Block:2 Số tầng:12
Quy mô:19.081m2 Mật độ xây dựng: 29.6%
Số căn hộ:99 Ngày hoàn thành:10/07/2013
Chủ đầu tư: Công ty địa ốc Hoàng Quân
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đã hoàn thành
Số Block:2
Số tầng:12
Quy mô:19.081m2
Mật độ xây dựng: 29.6%
Số căn hộ:99
Ngày hoàn thành:10/07/2013
2