CHARMINGTON IRIS QUẬN 4

Trang chủ 

› Dự án 

Tổng quan dự án căn hộ Charmington Iris Quận 4
Tiện ích dự án căn hộ Charmington Iris Quận 4
Tiện ích dự án căn hộ Charmington Iris Quận 4
Thiết kế dự án căn hộ Charmington Iris Quận 4
Trạng thái:
Đang xây dựng
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
2
Số tầng:
34
Số căn:
1.438
Quy mô:
16.645
Mật độ xây dựng:
32,81%
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang xây dựng
Số Block:2 Số tầng:34
Quy mô:16.645 Mật độ xây dựng:32,81%
Số căn hộ:1.438 Ngày hoàn thành:
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang xây dựng
Số Block:2
Số tầng:34
Quy mô:16.645
Mật độ xây dựng:32,81%
Số căn hộ:1.438
Ngày hoàn thành:
2