Hình ảnh phối cảnh dự án căn hộ Charmington Dragonic Quận 5 Chủ đầu tư TTC Land
Vị trí địa chỉ dự án căn hộ chung cư Charmington Dragonic Quận 5 Đường 9 Tản Đà chủ đầu tư TTC Land
Hình ảnh phối cảnh dự án căn hộ Charmington Dragonic Quận 5 Chủ đầu tư TTC Land
Hình ảnh phối cảnh dự án căn hộ Charmington Dragonic Quận 5 Chủ đầu tư TTC Land
Hình ảnh phối cảnh dự án căn hộ Charmington Dragonic Quận 5 Chủ đầu tư TTC Land
Trạng thái:
Đang xây dựng
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
2
Số tầng:
35
Số căn:
417
Quy mô:
5,077.30m2.
Mật độ xây dựng:
53,5% (Khối đế) 33% (Khối tháp)
Loại: Biệt thự Trạng thái:Đang xây dựng
Số Block:2 Số tầng:35
Quy mô:5,077.30m2. Mật độ xây dựng: 53,5% (Khối đế) 33% (Khối tháp)
Số căn hộ:417 Ngày hoàn thành:30/06/2023
Loại: Biệt thự
Trạng thái:Đang xây dựng
Số Block:2
Số tầng:35
Quy mô:5,077.30m2.
Mật độ xây dựng: 53,5% (Khối đế) 33% (Khối tháp)
Số căn hộ:417
Ngày hoàn thành:30/06/2023
2