CENTRAL PREMIUM QUẬN 8 - THÔNG TIN MỚI NHẤT

Trang chủ 

› Dự án 

Trạng thái:
Sắp triển khai
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
6
Số tầng:
27
Số căn:
1.000
Quy mô:
42.225m2
Mật độ xây dựng:
33%
Loại: Trạng thái:Sắp triển khai
Số Block:6 Số tầng:27
Quy mô:42.225m2 Mật độ xây dựng:33%
Số căn hộ:1.000 Ngày hoàn thành:
Loại:
Trạng thái:Sắp triển khai
Số Block:6
Số tầng:27
Quy mô:42.225m2
Mật độ xây dựng:33%
Số căn hộ:1.000
Ngày hoàn thành:
2