Thiết kế dự án Centennial Ba Son Quận 1
Thiết kế dự án Centennial Ba Son Quận 1
Tiện ích dự án Centennial Ba Son Quận 1
Thiết kế dự án Centennial Ba Son Quận 1
Thiết kế dự án Centennial Ba Son Quận 1
Trạng thái:
Đã hoàn thành
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
1
Số tầng:
46
Số căn:
410
Quy mô:
3.558 m2
Mật độ xây dựng:
18.6%
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần phát triển bất động sản Alpha King
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đã hoàn thành
Số Block:1 Số tầng:46
Quy mô:3.558 m2 Mật độ xây dựng:18.6%
Số căn hộ:410 Ngày hoàn thành:01/12/2021
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần phát triển bất động sản Alpha King
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đã hoàn thành
Số Block:1
Số tầng:46
Quy mô:3.558 m2
Mật độ xây dựng:18.6%
Số căn hộ:410
Ngày hoàn thành:01/12/2021
2