CENTANA THỦ THIÊM QUẬN 2

Trang chủ 

› Dự án 

› Quận 2 

Phối cảnh dự án căn hộ Centana Thủ Thiêm Quận 2
Phối cảnh dự án căn hộ Centana Thủ Thiêm Quận 2
Vị trí địa chỉ dự án căn hộ Centana Thủ Thiêm Quận 2
Mặt bằng căn hộ Centana Thủ Thiêm Quận 2
Thiết kế căn hộ Centana Thủ Thiêm Quận 2
Thiết kế căn hộ Centana Thủ Thiêm Quận 2
Thiết kế căn hộ Centana Thủ Thiêm Quận 2
Nội thất căn hộ Centana Thủ Thiêm Quận 2
Nội thất căn hộ Centana Thủ Thiêm Quận 2
Nội thất căn hộ Centana Thủ Thiêm Quận 2
Nội thất căn hộ Centana Thủ Thiêm Quận 2
Nội thất căn hộ Centana Thủ Thiêm Quận 2
Nội thất căn hộ Centana Thủ Thiêm Quận 2
Tiện ích căn hộ Centana Thủ Thiêm Quận 2
Tiện ích căn hộ Centana Thủ Thiêm Quận 2
Tiện ích căn hộ Centana Thủ Thiêm Quận 2
Tiện ích căn hộ Centana Thủ Thiêm Quận 2
Tiện ích căn hộ Centana Thủ Thiêm Quận 2
Tiện ích căn hộ Centana Thủ Thiêm Quận 2
Tiện ích căn hộ Centana Thủ Thiêm Quận 2
Trạng thái:
Đã hoàn thành
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
2
Số tầng:
31
Số căn:
610
Quy mô:
9018.5 m2
Mật độ xây dựng:
37%
Chủ đầu tư: Công ty TNHH XD & KD nhà Điền Phúc Thành
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đã hoàn thành
Số Block:2 Số tầng:31
Quy mô: 9018.5 m2 Mật độ xây dựng: 37%
Số căn hộ:610 Ngày hoàn thành:25/12/2018
Chủ đầu tư: Công ty TNHH XD & KD nhà Điền Phúc Thành
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đã hoàn thành
Số Block:2
Số tầng:31
Quy mô: 9018.5 m2
Mật độ xây dựng: 37%
Số căn hộ:610
Ngày hoàn thành:25/12/2018
2