Tổng quan dự án Celadon City Tân Phú
Tổng quan dự án Celadon City Tân Phú
Tổng quan dự án Celadon City Tân Phú
Tổng quan dự án Celadon City Tân Phú
Tiện ích dự án CELADON CITY TÂN PHÚ
Tiện ích dự án CELADON CITY TÂN PHÚ
Trạng thái:
Sắp triển khai
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
Số tầng:
Số căn:
Quy mô:
82ha
Mật độ xây dựng:
20%
Chủ đầu tư: Tập đoàn Gamuda Berhad.
Loại: Khu đô thị Trạng thái:Sắp triển khai
Số Block: Số tầng:
Quy mô:82ha Mật độ xây dựng:20%
Số căn hộ: Ngày hoàn thành:
Chủ đầu tư: Tập đoàn Gamuda Berhad.
Loại: Khu đô thị
Trạng thái:Sắp triển khai
Số Block:
Số tầng:
Quy mô:82ha
Mật độ xây dựng:20%
Số căn hộ:
Ngày hoàn thành:
2