Tổng quan dự án căn hộ Corona City Bình Chánh
Tiện ích dự án Corona City Bình Chánh
Tiến độ dự án CORONA CITY BÌNH CHÁNH
Thiết kế dự án CORONA CITY BÌNH CHÁNH
Thiết kế dự án CORONA CITY BÌNH CHÁNH
Trạng thái:
Đang xây dựng
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
Số tầng:
Số căn:
Quy mô:
175.043m2
Mật độ xây dựng:
49.6%
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền.
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang xây dựng
Số Block: Số tầng:
Quy mô:175.043m2 Mật độ xây dựng:49.6%
Số căn hộ: Ngày hoàn thành:
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền.
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang xây dựng
Số Block:
Số tầng:
Quy mô:175.043m2
Mật độ xây dựng:49.6%
Số căn hộ:
Ngày hoàn thành:
2