Dự án Lux Star Quận 7
Dự án Lux Star Quận 7
Dự án Lux Star Quận 7
Hồ bơi dự án Lux Star Quận 7
Khu vui chơi trẻ em dự án Lux Star Quận 7
Phòng khách dự án Lux Star Quận 7
Phòng ngủ dự án Lux Star Quận 7
Trạng thái:
Đang xây dựng
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
2
Số tầng:
26
Số căn:
500
Quy mô:
59309,7 m2
Mật độ xây dựng:
38%
Chủ đầu tư: Đất Xanh Group
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang xây dựng
Số Block:2 Số tầng:26
Quy mô:59309,7 m2 Mật độ xây dựng:38%
Số căn hộ:500 Ngày hoàn thành:
Chủ đầu tư: Đất Xanh Group
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang xây dựng
Số Block:2
Số tầng:26
Quy mô:59309,7 m2
Mật độ xây dựng:38%
Số căn hộ:500
Ngày hoàn thành:
2