ASIANA SUMMER CITY QUẬN 12

Trang chủ 

› Dự án 

Trạng thái:
Sắp triển khai
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
2
Số tầng:
Số căn:
Quy mô:
5.015
Mật độ xây dựng:
29,5%
Loại: Căn hộ Trạng thái:Sắp triển khai
Số Block:2 Số tầng:
Quy mô:5.015 Mật độ xây dựng:29,5%
Số căn hộ: Ngày hoàn thành:20/01/2022
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Sắp triển khai
Số Block:2
Số tầng:
Quy mô:5.015
Mật độ xây dựng:29,5%
Số căn hộ:
Ngày hoàn thành:20/01/2022
2