Tổng quát dự án ASIAN LAKE VIEW BÌNH PHƯỚC
Tổng quát dự án ASIAN LAKE VIEW BÌNH PHƯỚC
Tiện ích dự án ASIAN LAKE VIEW BÌNH PHƯỚC
Tổng quát dự án ASIAN LAKE VIEW BÌNH PHƯỚC
Trạng thái:
Đã hoàn thành
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
Số tầng:
Số căn:
459
Quy mô:
10,4ha
Mật độ xây dựng:
63%
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần B85.
Loại: Đất nền Trạng thái:Đã hoàn thành
Số Block: Số tầng:
Quy mô:10,4ha Mật độ xây dựng:63%
Số căn hộ:459 Ngày hoàn thành:
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần B85.
Loại: Đất nền
Trạng thái:Đã hoàn thành
Số Block:
Số tầng:
Quy mô:10,4ha
Mật độ xây dựng:63%
Số căn hộ:459
Ngày hoàn thành:
2