Tổng quan dự án chung cư An Lộc quận 2
Tổng quan dự án chung cư An Lộc quận 2
Tổng quan dự án chung cư An Lộc quận 2
Trạng thái:
Đã hoàn thành
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
1
Số tầng:
15
Số căn:
Quy mô:
Mật độ xây dựng:
32%
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Dịch vụ Công Ích Quận 2 Công ty Cổ phần Thương mại Địa ốc Việt (VIETCOMREAL)
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đã hoàn thành
Số Block:1 Số tầng:15
Quy mô: Mật độ xây dựng:32%
Số căn hộ: Ngày hoàn thành:
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Dịch vụ Công Ích Quận 2 Công ty Cổ phần Thương mại Địa ốc Việt (VIETCOMREAL)
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đã hoàn thành
Số Block:1
Số tầng:15
Quy mô:
Mật độ xây dựng:32%
Số căn hộ:
Ngày hoàn thành:
2